Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Mesiac: apríl 2023

Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL

Názov projektu: Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001 Celkové oprávnené výdavky: 65 720 € Výška schváleného príspevku: 36 146 €     Stručný popis projektu: Cieľom projektu bolo zavedenie technologickej inovácie do firmy Ľuboš Púčik – DREVIL, prostredníctvom nákupu nového technického vybavenia na spracovanie dreva. Taktiež