Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Náučné chodníky

Náučný chodník Fraňa Madvu (najnovší), ktorý spája dve obce Nitrianske Rudno a Nitrianske Sučany, miesta kde pôsobil tento významný ľudový liečiteľ a kňaz. Liečil prevažne bylinkami a v Nitrianskom Rudne pôsobil 25 rokov. Chodník prechádza prírodou Rokoša a mapuje jeho významné rastlinstvo a živočíšstvo. Je dlhý 12 kilometrov a nachádza sa tu 6 náučných tabúľ.

Náučný chodník vodná nádrž Nitrianske Rudno prispieva k systematickej ochrane najvzácnejších a najviac ohrozených voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov. Vybudovanie náučného chodníka podporuje informovanosť verejnosti o chránených druhoch, chránených územiach a navrhovaných územiach siete NATURA 2000 v zázemí vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Prijateľnou a atraktívnou formou prispieva k zvýšeniu záujmu o cestovný ruch. Chodník, určený pre bežného návštevníka, plní funkcie rozšírenej aktívnej formy oddychu, propagácie okolia vodnej nádrže a priľahlej krajiny. Jeho trasa meria 1330m a kopíruje existujúcu hranicu vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Informačné tabule po stranách chodníka poskytujú turistom základné informácie o vodstve, podnebí územia a histórii obce a zaujímavosti o vodnej nádrži.

Prírodný náučný chodník Bojnice/Dubnica – Hradište má 7 zastávok (informačných tabúľ), ktorých obsahom sú informácie o faune, flóre, geológii a histórii zaujímavých miest Dubnice (dnes mestská časť Bojníc) a okolia, cez ktoré prechádza. Chodník má dĺžku 3,6 km  a okrem tabúľ ho spestrujú studničky, krásne stromy, poľovnícky posed, malý pomníček s krížom a letopočtom Roku Pána 1860, postavenom na pamiatku nešťastného horára, ktorý sa na danom mieste zastrelil. Na kopci Hradište (posledná zastávka na trase) niekoľko storočí pred naším letopočtom vybudoval ľud lužickej kultúry opevnené hradisko, kde sa obyvatelia ukrývali v časoch nebezpečenstva.

Náučný chodník Kocurany je projektom zameraným na zvýšenie informovanosti o histórii, súčasnosti, prírodných a životných podmienkach. Informačné tabule sú osadené na miestach, kde sa ľudia stretávajú, alebo kadiaľ najviac prechádzajú. Náučný chodník má 5 stanovíšť. Orientáciu po náučnom chodníku zabezpečujú smerové tabule, ktoré dávajú informáciu o smere k ďalšiemu stanovišťu s uvedením vzdialenosti. Náučný chodník obce Kocurany bol odovzdaný do užívania jej návštevníkom dňa 17.10.2015 aj s výkladom k jednotlivým textom.