Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica

Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004

Celkové oprávnené výdavky: 29 780,11 €

Výška schváleného príspevku: 28 291,10 €   

 

 

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým dostupné a funkčné prostredie, ktoré sa dosiahne regeneráciou verejných priestranstiev a prvkov verejnej dopravy v Obci Liešťany. Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci sa dosiahlo realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je rekonštrukcia dvoch jestvujúcich nefunkčných a zastaralých autobusových zastávok na moderné, bezpečné a komfortné solárne zastávky. Cieľom bolo zmodernizovať a zlepšiť prvky dopravného systému na dopravnom spojení obce Liešťany s okresným mestom Prievidza a s krajským mestom Trenčín (cez Prievidzu a Ilavu).