Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zmluvy

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051X074-511-23

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190W086

Príloha č.1_W086

Príloha č.2 W086

Príloha č.3 VZP_W086

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190W086