Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka

Názov projektu: Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Výzva: IROP-CLLD-W965-512-002

Celkové oprávnené výdavky: 20 000 €

Výška schváleného príspevku: 19 000 €

 

                                                   

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu bolo zrekonštruovanie už existujúcej vonkajšej terasy so schodiskom a rampou pre imobilných v objekte komunitného centra v obci Kanianka. Daný priestor je využívaný na voľnočasové aktivity za účelom stretnutí, besied, zábavy a iných aktivít. Je to miesto, kde si našli svoje využitie všetky komunity obce Kanianka, ale hlavne 3 organizácie, a to Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Centrumko – cirkevné združenie detí a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.Komunitné centrum je využívané na trávenie spoločných chvíľ, stretávajú sa tu jednotlivci a skupiny za účelom rôznych športových aktivít alebo spoločenských hier pre cibrenie mysle. Priestor slúži aj za účelom štartoviska pri rôznych podujatiach, ktoré sú buď organizované samotnými organizáciami alebo pri súčinnosti s obcou. Komunitné centrum je vedené myšlienkou zmeniť, obohatiť a spestriť život mladej generácie v obci a tak prispieť k budovaniu potrieb spoločnosti, detí a mládeže. Veľkým prínosom pre spoločnosť je komunitná sociálna práca vo vzťahu k marginalizovaným skupinám s cieľom ich sociálnej inklúzie.