Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH

Názov projektu: PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Výzva: IROP-CLLD-W965-512-002

Celkové oprávnené výdavky: 20 000 €

Výška schváleného príspevku: 19 000 €

                                   

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu bola prestavba spoločenskej miestnosti komunitného centra a renovácia prislúchajúcich sociálnych priestorov v multifunkčnom objekte v mestskej štvrti – Dubnica v Bojniciach. V predmetnej komunitnej miestnosti sa už niekoľko rokov stretávajú miestni občania, a to najstarší s najmladšími, teda seniori a deti so svojimi rodičmi z mestskej časti Dubnica ale aj z miestnej Materskej školy. Komunitné centrum je využívané na trávenie spoločných chvíľ, za účelom posilnenia socializácie, hier ale aj vzdelávania sa v rôznych oblastiach. Komunitnú miestnosť celoročne využíva občianske združenie Klub Melenčiarov, ktorý majú výrazný vplyv na komunitný život v mestskej časti Dubnica, kde organizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a šíria osvetu histórie a spoločenského života. V priebehu stretnutí sa organizujú rôzne besiedky na zachovanie tradícií a histórie, ktoré sú prenášané z generácie na generáciu. Priestory sú využívané aj na zážitkovú environmentálnu výuku formou hier pre deti, spoločné čítanie, pečenie a iné aktivity na budovanie sociálnej interakcie a spolupatričnosti, medzi rôznymi skupinami navzájom. Hlavným poslaním komunitného centra je spojiť nielen rozdielne generácie ale aj ľudí samotných a zabezpečiť im príjemné trávenie spoločných chvíľ. Dôležitým aspektom projektu je aj poskytovanie sociálneho poradenstva na prevenciu vylúčenia obyvateľov zo spoločnosti. Cieľovou skupinou sú občania mesta Bojnice, prioritne časti Dubnica pre ktorých sa zlepšili celkové životné podmienky, podporil sa komunitný život a nepriamo nastal aj pozitívny dopad pre občanov z okolitých obcí, návštevníkov a turistov, ktorí sa taktiež môžu zapojiť do komunity mesta Bojnice.