Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzvy

 

Schválený harmonogram výziev pre rok 2024 PRV

Harmonogram výziev PRV pre rok 2024 zverejnený

 

Výzva č. 1/MAS_099/OH/2023 na výber odborných hodnotiteľov

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose
  • Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 20.06.2023
  • Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 20.07.2023

Výzva č.1_MAS_099 _OH_2023-7.2

Schválený harmonogram výziev na rok 2023 PRV

Harmonogram výziev PRV pre rok 2023 aktualizácia 1

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2022 PRV

Harmonogram výziev PRV pre rok 2022

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 PRV

Harmonogram výziev PRV pre rok 2021 aktualizácia 3

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 IROP

Harmonogram IROP 2021 MAGURA STRÁŽOV

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2020 IROP

Harmonogram IROP 2020

 

 

Výzva č. 3/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva č. 2/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5. –  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

Výzva č. 2.MAS_099.OH.2020 – 7.5

 

Výzva č. 1/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

Výzva č. 1.MAS_099.OH.2020 – 7.4 (1)

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2019 PRV

Harmonogram výziev MAS MAGURA STRÁŽOV pre rok 2019