Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzvy

Schválený harmonogram výziev na rok 2022 PRV

Harmonogram výziev PRV pre rok 2022

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 PRV

Harmonogram výziev PRV pre rok 2021 aktualizácia 3

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 IROP

Harmonogram IROP 2021 MAGURA STRÁŽOV

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2020 IROP

Harmonogram IROP 2020

 

 

Výzva č. 3/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva č. 2/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5. –  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

Výzva č. 2.MAS_099.OH.2020 – 7.5

 

Výzva č. 1/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

Výzva č. 1.MAS_099.OH.2020 – 7.4 (1)

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2019 PRV

Harmonogram výziev MAS MAGURA STRÁŽOV pre rok 2019