Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL

Názov projektu: Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001 Celkové oprávnené výdavky: 65 720 € Výška schváleného príspevku: 36 146 €                             Stručný popis projektu: Cieľom projektu bolo zavedenie technologickej inovácie do firmy Ľuboš

Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni!

Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni!   Občas sa stretávame s mladými ľuďmi z našej MAS, ktorí sú plní nápadov a podnetov pre rôzne aktivity, ktoré by pomohli zatraktívniť vidiecke prostredie pre ich rovesníkov a kamarátov. Taktiež túto potrebu vnímame od starostov našich obcí. Veľmi radi podporíme akúkoľvek takúto iniciatívu, no nie vždy je v možnostiach MAS, aby

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č.3

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte