Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Potenciál cestovného ruchu

Územie sa dá rozdeliť na niekoľko oblastí s vlastnou charakteristikou a typickými črtami, z ktorých každá má svoj význam pre budovanie identity regiónu ako celku.

Bojnice majú vytvorené meno vďaka kúpeľom, zámku, ZOO, čím prispievajú k ľahšej lokalizácii celého mikroregiónu. Taktiež mesto Bojnice je zaujímavou destináciou pre viaceré cieľové skupiny. V prvom rade sú to kúpeľní hostia a seniori, ktorí využívajú kúpeľnú liečbu a druhou skupinou sú rodiny s deťmi, ktoré navštevujú zámok a ZOO.

Priľahlé obce od Lazian až po Šútovce môžu túto blízkosť využiť pre budovanie ubytovacích zariadení a zariadení poskytujúcich doplnkové služby, ktoré vykryjú zvýšený prílev turistov v hlavnej sezóne a zároveň vytvoria ďalšie zážitkové aktivity pre  obe významné cieľové skupiny návštevníkov Bojníc. Naskytá sa aj dôležitosť rozšírenia sortimentu služieb a dobudovania rekreačnej a oddychovej infraštruktúry pre trávenie voľného času návštevníkov. Môžu tak vzniknúť pracovné miesta v obciach, zvýši sa kvalita života v nich a na druhej strane návštevník získa širšiu ponuku voľnočasových aktivít, ktorými si môže v regióne vyplniť čas.

Oblasť okolo Rudnianskej priehrady je charakteristická letným cestovným ruchom spojeným s možnosťou rybolovu a vodných športov. Je tu množstvo súkromných chát. V letnej sezóne sa tu pravidelne konajú kultúrne a zábavné podujatia zväčša lokálneho charakteru, ktoré pri správnom marketingu a spolupráci zainteresovaných subjektov môžu nadobudnúť regionálny charakter. Táto oblasť môže slúžiť jednak ako ďalšie centrum cestovného ruchu v regióne, jednak môže byť využívaná návštevníkmi Bojníc ako doplnkový program. Tiež môže poskytnúť využitie voľného času pre nadšencov agroturistiky a vidieckeho turizmu v podhorských oblastiach.

Podhorské obce ponúkajú ideálne podmienky pre rozvoj agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu. Neporušená príroda zdanlivo ďaleko od civilizácie, pritom ale relatívne blízko atrakciám ako Bojnický zámok a ZOO, Rudnianska priehrada, Čičmany, alebo v zime lyžiarske strediská Homôlka a SKI Zliechov, sieť turistických a cykloturistických chodníkov a tratí, zachované prvky ľudovej architektúry, pôvodných zvykov, tradícií a remesiel vytvárajú z tejto oblasti atraktívnu lokalitu pre príjemný, zdravý relax spojený s poznávaním histórie a budovaním národného povedomia.

Dôležitá je vzájomná prepojenosť a účelná spolupráca týchto oblastí a koordinácia marketingových aktivít jednotlivých subjektov spomínaných oblastí. Je potrebné zadefinovať  u potenciálnych návštevníkov územie ako celok s bohatou a pestrou ponukou, ktorý sa môže prezentovať na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu.