Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Investície do inovácií strojného vybavenia

Názov projektu: Investície do inovácií strojného vybavenia

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001

Celkové oprávnené výdavky: 90 000 €

Výška schváleného príspevku: 49 500 €

Stručný popis projektu:

Hlavným zámerom projektu bolo zavedenie nového inovatívneho stavebného mechanizmu v podobe nákladného vozidla s hydraulickým žeriavom do prevádzky spoločnosti, na zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti firmy a taktiež naplnenie všetkých merateľných ukazovateľov. V súlade s projektom, ktorého predmetom bol nákup nákladného vozidla, spoločnosť vytvára nové kvalitné stavby a stavebné objekty, zvýšili efektivitu práce, zlepšili pracovné podmienky pre zamestnancov a hlavne zvýšili konkurencieschopnosť spoločnosti a zabezpečili jej pevné miesto na trhu v segmente stavebníctva. Nákladné vozidlo, ktoré bolo predmetom projektu umožnilo spoločnosti posúvať limity stavebných prác. Spoločnosť nedisponovala nákladným vozidlom s hydraulickým žeriavom. Nákladné vozidlo je moderne technologicky riešené, má jednoduché ovládanie a vysoký komfort obsluhy, čím zabezpečuje vhodné pracovné podmienky pre jeho obsluhu.