Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zvýšenie konkurencieschopnosti nákupom inovatívnej techniky

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti nákupom inovatívnej techniky

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001

Celkové oprávnené výdavky: 90 000 €

Výška schváleného príspevku: 49 500 €

                                                             

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu bol nákup inovatívnej stavebnej techniky, v podobe stavebného rýpadla, na zvýšenie konkurencieschopnosti pre spoločnosť EURIMEX s. r.o.. Rýpadlo v stavebnom priemysle predstavuje kombináciu produktivity, spoľahlivosti a komfortu služby. Nákupom takejto inovatívnej techniky sa spoločnosti výrazne zvýšila kvalita poskytovaných služieb a taktiež konkurencieschopnosť podniku, ako novovzniknutej firme, ktorá sa chce zameriavať výhradne na inovatívne technológie v stavebnom priemysle. V súlade s projektom ponúkajú efektívnu prácu, lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov a vytvárajú inovatívne a kvalitné stavby. Spoločnosť nemala k dispozícií obdobnú techniku, ktorá slúži k poskytovaniu tak komplexných služieb v oblasti stavebníctva prostredníctvom jedného vozidla, navyše pri dodržiavaní najprísnejších noriem v oblasti životného prostredia. Stavebné rýpadlo je veľmi inovatívne technologicky riešené, má vysoký komfort obsluhy a jednoduchého ovládania, čím zabezpečuje vhodné pracovné podmienky pre jeho obsluhu.