Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

UKONČENÉ VÝZVY IROP

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1– UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Dátum aktualizácie:  30.01.2023

Dátum účinnosti: 31.01.2023

Dátum uzatvorenia výzvy: 20.12.2023

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-002-C1

 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2– UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum aktualizácie: 26.01.2023

Dátum účinnosti: 02.02.2023

Dátum uzatvorenia výzvy: 20.12.2023

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-004-B2

 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1– UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum aktualizácie: 26.01.2023

Dátum účinnosti: 02.02.2023

Dátum uzatvorenia výzvy: 20.12.2023

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-003-B1

 

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1– UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.3

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum aktualizácie: 10.01.2023

Dátum účinnosti: 01.03.2023

Dátum uzatvorenia výzvy: 20.12.2023

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-511-001-A1

 

 

 

 

PREDCHÁDZAJÚCE VERZIE

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1

AKTUALIZÁCIA č.2 – nepredkladať ŽoPr!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum aktualizácie: 19.09.2022

Dátum účinnosti: 31.10.2022

 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2

PÔVODNÁ VERZIA – nepredkladať ŽoPr!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. 

Aktivita:B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia:  01.06.2021

 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1

PÔVODNÁ VERZIA – nepredkladať ŽoPr!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. 

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia:  01.06.2021

 

 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1

PÔVODNÁ VERZIA – nepredkladať ŽoPr!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia:  31.05.2021

 

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1

AKTUALIZÁCIA č.1 – nepredkladať ŽoPr!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum aktualizácie:  24.05.2021

Dátum účinnosti: 25.05.2021

 

PÔVODNÁ VERZIA – nepredkladať ŽoPr!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. 

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia:  27.01.2021