Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Obnova autobusových zastávok v obci Seč

Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Seč

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004

Celkové oprávnené výdavky: 19 255,04 €

Výška schváleného príspevku: 18 292,29 €

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Seč, jej návštevníkov a turistov. Prostredníctvom projektu sa zabezpečila modernizácia a renovácia zastaraných, znehodnotených autobusových zastávok, ktoré nebolo vhodné naďalej užívať na účely pre ktoré boli zhotovené, a to riadnym spôsobom z dôvodu ich zlého technického stavu. Projekt sa prioritne zameriaval na zlepšenie kvality verejnej infraštruktúry, ktorá slúži obyvateľom obce Seč prostredníctvom investície do autobusových zastávok, aby občania, návštevníci a turisti mohli bezpečne využívať autobusovú dopravu na cestovanie za prácou, do školy, k lekárovi alebo za kultúrou. Cieľom bolo taktiež zlepšiť kvalitu verejnej infraštruktúry, vytvoriť podmienky pre bezpečnosť obyvateľov, skvalitnenie regionálnej a lokálnej mobility, zlepšiť kvalitu života v obci prostredníctvom modernizácie zastávok. Účelom nebola iba samotná výstavba, resp. rekonštrukcia uvedených zastávok, ale zároveň aj modernizácia obce a zavedenie inovácie v obci Seč. Ako inovatívny prvok je použité led solárne osvetlenie so senzorom pohybu napojené na solárny ostrovný systém + usb konektor slúžiaci na nabíjanie mobilov alebo iných kompatibilných zariadení. Skvalitňovanie a zatraktívnenie obecného prostredia je dôležité nielen pre udržanie súčasných obyvateľov v obci ale aj pre prilákanie ďalších ľudí do obce a tiež aj investorov pre umiestnenie svojich investícií. Rekonštruované boli dve zastávky, a to jedna na Hornom konci a jedna na Dolnom konci obce.