Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL

Názov projektu: Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001

Celkové oprávnené výdavky: 65 720 €

Výška schváleného príspevku: 36 146 €

 

 

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu bolo zavedenie technologickej inovácie do firmy Ľuboš Púčik – DREVIL, prostredníctvom nákupu nového technického vybavenia na spracovanie dreva. Taktiež zvýšiť konkurencieschopnosť lepším uplatňovaním nových technológií, postupov a inovácií v podniku v drevospracujúcom priemysle. V rámci projektu, ktorého predmetom bol nákup dvojkotúčovej horizontálnej píly a skracovacej píly, sa zvýšila efektívnosť, zlepšili sa pracovné podmienky pre zamestnancov a produktivita práce. Stroje umožňujú inovatívnosť technológie v presnom optickom meraní dreva a v spracovaní kociek na palety, čo momentálne využívané stroje neumožňovali a tým firma dosiahla produkciu nového výrobku. Zároveň sú stroje moderne technologicky riešené, majú jednoduché ovládanie a vysoký komfort obsluhy, čím sú zabezpečené priaznivé pracovné podmienky pre ich obsluhu. Taktiež cieľom predkladaného projektu bolo zníženie dlhodobej nezamestnanosti na vidieku, keďže projektom sa vytvorili dve nové pracovné miesta.