MAS MAGURA STRÁŽOV

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia:  01.06.2021

 

 

Oznámenie o ukončení 11. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 11 bolo ukončené 01.06.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 41 707,71 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. júl 2022

 

Oznámenie o ukončení 10. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 10 bolo ukončené 02.05.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená jedna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 41 707,71 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. jún 2022

 

Oznámenie o ukončení 9. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 9 bolo ukončené 01.04.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. máj 2022

Oznámenie o ukončení 8. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 8 bolo ukončené 01.03.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. apríl 2022

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené 01.02.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. marec 2022

 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené 03.01.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. február 2022

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené 01.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 03. január 2022

 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené 02.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. december 2021

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené 01.10.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. november 2021

 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené 02.09.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. október 2021

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené 02.08.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 60 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. september 2021

 

 

 

 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Aktivita:  B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia:  01.06.2021

 

Oznámenie o ukončení 11. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 11 bolo ukončené 01.06.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. júl 2022

 

Oznámenie o ukončení 10. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 10 bolo ukončené 02.05.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. jún 2022

 

Oznámenie o ukončení 9. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 9 bolo ukončené 01.04.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. máj 2022

 

Oznámenie o ukončení 8. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 8 bolo ukončené 01.03.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. apríl 2022

 

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené 01.02.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. marec 2022

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené 03.01.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. február 2022

 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené 01.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 03. január 2022

 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené 02.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. december 2021

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené 01.10.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. november 2021

 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené 02.09.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. október 2021

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené 02.08.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. september 2021

 

 

 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia:  31.05.2021

 

Oznámenie o ukončení 11. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 11 bolo ukončené 30.05.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. jún 2022

 

Oznámenie o ukončení 10. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 10 bolo ukončené 02.05.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. máj 2022

 

Oznámenie o ukončení 9. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 9 bolo ukončené 30.03.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. máj 2022

 

Oznámenie o ukončení 8. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 8 bolo ukončené 28.02.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. marec 2022

 

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené 31.01.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. február 2022

 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené 30.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31. január 2022

 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené 30.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. december 2021

 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené 02.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. november 2021
Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1
Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené 30.09.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. november 2021

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené 30.08.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. september 2021

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené 30.07.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. august 2021

 

 

 

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1

 

AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum aktualizácie:  24.05.2021

Dátum účinnosti: 25.05.2021

 

 

Oznámenie o ukončení 9. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 9 bolo ukončené 28.06.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 213 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. august 2022

 

 

Oznámenie o ukončení 8. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 8 bolo ukončené 28.04.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 213 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. jún 2022

 

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené 28.02.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená jedna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 213 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. apríl 2022

 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené 28.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. február 2022

 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené 28.10.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. december 2021

 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené 30.08.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. október 2021

 

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené 28.06.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. august 2021

 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené 28.04.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. jún 2021

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené 28.02.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. apríl 2021

 

 

 

 

 

 

 

PÔVODNÁ VERZIA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. 

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia:  27.01.2021