Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zoznam schválených projektov PRV

p.č. Názov žiadateľa IČO  Kód podopatrenia Názov projektu Výška schváleného príspevku
1. Obec Kanianka 00518239 7.4/1. Stavebné úpravy domu smútku v obci Kanianka 27 272,93 €
2. Obec Košecké Podhradie 00317870 7.4/1. Stavebné úpravy KD-MKP 23 509,36 €
3. Obec Lazany 00318221 7.4/1. Modernizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli v Lazanoch 32 315,00 €
4. Obec Temeš 00318515 7.4/1. Kamerový systém v obci Temeš 9 398,64 €