Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zoznam schválených projektov PRV

 

 

 

p.č. Názov žiadateľa IČO  Kód podopatrenia Názov projektu Výška schváleného príspevku
1. Obec Kanianka 00518239 7.4/1. Stavebné úpravy domu smútku v obci Kanianka 27 272,93 €
2. Obec Košecké Podhradie 00317870 7.4/1. Stavebné úpravy KD-MKP 23 509,36 €
3. Obec Lazany 00318221 7.4/1. Modernizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli v Lazanoch 32 315,00 €
4. Obec Temeš 00318515 7.4/1. Kamerový systém v obci Temeš 9 398,64 €
5. Obec Kocurany  00648868  7.5/5   Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec  13 987,25 €
6. Obec Šútovce 00318507 7.5/6 Výmena strešnej konšt. obecného múzea – Šútovce 13 434,22 €
7. Obec Lazany 00318221 7.5/6 Drobné obslužné zariadenie – solárna nabíjacia stanica 18 731,33 €
8. Obec Horná Poruba  00317284 7.5/3 Náučný chodník Horná Poruba 13 305,23 €
9. Obec Valaská Belá 00318531 7.4/3 Športové a detské ihriská 27 926,99 €
10. Obec Opatovce nad Nitrou 00318388 7.4/3 Obecné trhovisko TEPLIČIE 32 312,97 €