Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č.3

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č. 2

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-511-001

p.č. Obchodné meno žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Ľuboš Púčik – DREVIL 40649750 IROP-CLLD-W965-511-001-001 Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL 36 146,00 €  Mgr. Katarína Janurová       Mgr. Jana Frenová, PhD. 2. EURIMEX, s.r.o. 55530605 IROP-CLLD-W965-511-001-007 Zvýšenie konkurencieschopnosti nákupom inovatívnej techniky 49 500 € Mgr.