Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-004 Dátum vyhlásenia:  01.06.2021  

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-003 Dátum

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-002 Dátum vyhlásenia:  31.05.2021   prílohy na

Výzva MAS_099/6.4/3. – POZOR ZMENA

Výzva MAS_099/6.4/3. – POZOR ZMENA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV upozorňuje na zmeny, ktoré boli vykonané vo vyhlásenej výzve pre podopatrenie 6.4. Vo výzve nastala zmena v dátume uzavretia, t.j. dátum uzavretia výzvy bol posunutý na 21.06.2021. Ďalšie zmeny sa týkajú príloh č. 13b – zmenou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli iba doplnené

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – PÔVODNÁ VERZIA

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – PÔVODNÁ VERZIA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-511-001 Dátum vyhlásenia:  27.01.2021   prílohy na stiahnutie: Vyzva_IROP-CLLD-W965-511-001_A1-Magura

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt

Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ, no ani v jednom sa