Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

VIDEO Z ÚZEMIA

Spoznajme územie našej MAS

 

Územie Miestnej akčnej skupiny MAGURA STRÁŽOV sa rozkladá v Hornonitrianskej kotline na južnom výbežku Strážovskej hornatiny a patrí pod Trenčiansky samosprávny kraj, v ktorom zasahuje na územie 2 okresov – Ilava a Prievidza. Na tejto ploche sa nachádza mesto Bojnice a 19 obcí: Lazany, Kanianka, Opatovce nad Nitrou, Kocurany, Šútovce, Kostolná Ves, Dlžín, Seč, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Liešťany, Nevidzany, Čavoj, Temeš, Valaská Belá, Horná Poruba, Zliechov, Košecké Podhradie a Košeca.