Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-511-001-A1

Oznámenie o ukončení 22. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 22 bolo ukončené 28.11.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 23. hodnotiacom kole je 114 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. december 2023

 

Oznámenie o ukončení 21. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 21 bolo ukončené 30.10.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 22. hodnotiacom kole je 114 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. november 2023

 

Oznámenie o ukončení 20. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 20 bolo ukončené 28.09.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 21. hodnotiacom kole je 114 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. október 2023

 

Oznámenie o ukončení 19. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 19 bolo ukončené 28.08.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 20. hodnotiacom kole je 65 360,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. september 2023

 

Oznámenie o ukončení 18. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 18 bolo ukončené 28.07.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole boli predložené dve ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 19. hodnotiacom kole je 65 360,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. august 2023

 

Oznámenie o ukončení 17. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 17 bolo ukončené 28.06.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 18. hodnotiacom kole je 164 360,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. júl 2023

 

Oznámenie o ukončení 16. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 16 bolo ukončené 29.05.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 17. hodnotiacom kole je 25 760,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. jún 2023

 

Oznámenie o ukončení 15. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 15 bolo ukončené 28.04.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 25 760,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 29. máj 2023

 

Oznámenie o ukončení 14. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 14 bolo ukončené 28.03.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 15. hodnotiacom kole je 25 760,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. apríl 2023

 

Oznámenie o ukončení 13. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 13 bolo ukončené 28.02.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole boli prijaté tri ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 14. hodnotiacom kole je 25 760,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. marec 2023

 

Oznámenie o ukončení 12. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 12 bolo ukončené 28.12.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 164 360,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. február 2023

 

Oznámenie o ukončení 11. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 11 bolo ukončené 28.10.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 164 360,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. december 2022

 

Oznámenie o ukončení 10. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 10 bolo ukončené 30.08.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená jedna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 164 360,45 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. október 2022

 

Oznámenie o ukončení 9. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 9 bolo ukončené 28.06.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 213 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. august 2022

 

Oznámenie o ukončení 8. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 8 bolo ukončené 28.04.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 213 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. jún 2022

 

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené 28.02.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená jedna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 213 854,00 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. apríl 2022

 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené 28.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. február 2022

 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené 28.10.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. december 2021

 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené 30.08.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. október 2021

 

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené 28.06.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. august 2021

 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené 28.04.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. jún 2021

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-511-001_A1

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené 28.02.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 250 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. apríl 2021