Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-002-C1

Oznámenie o ukončení 29. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 29 bolo ukončené 30.11.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 30. hodnotiacom kole je 42 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. január 2024

Oznámenie o ukončení 28. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 28 bolo ukončené 30.10.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 29. hodnotiacom kole je 42 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. november 2023

Oznámenie o ukončení 27. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 27 bolo ukončené 02.10.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 28. hodnotiacom kole je 42 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. október 2023

Oznámenie o ukončení 26. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 26 bolo ukončené 30.08.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 27. hodnotiacom kole je 42 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. október 2023

Oznámenie o ukončení 25. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 25 bolo ukončené 31.07.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 26. hodnotiacom kole je 42 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. august 2023

Oznámenie o ukončení 24. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 24 bolo ukončené 30.06.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 25. hodnotiacom kole je 42 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31. júl 2023

Oznámenie o ukončení 23. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 23 bolo ukončené 30.05.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole boli predložené dve ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 24. hodnotiacom kole je 42 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. jún 2023

Oznámenie o ukončení 22. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 22 bolo ukončené 02.05.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 23. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. máj 2023

 

Oznámenie o ukončení 21. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 21 bolo ukončené 30.03.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 22. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. máj 2023

Oznámenie o ukončení 20. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 20 bolo ukončené 28.02.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 21. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. marec 2023

Oznámenie o ukončení 19. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 19 bolo ukončené 30.01.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 20. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. február 2023

 

Oznámenie o ukončení 18. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 18 bolo ukončené 30.12.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 19. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. január 2023

 

Oznámenie o ukončení 17. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 17 bolo ukončené 30.11.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 18. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. december 2022

 

Oznámenie o ukončení 16. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 16 bolo ukončené 31.10.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 17. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. november 2022

Oznámenie o ukončení 15. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 15 bolo ukončené 30.09.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31. október 2022

Oznámenie o ukončení 14. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 14 bolo ukončené 30.08.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 15. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. september 2022

Oznámenie o ukončení 13. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 13 bolo ukončené 01.08.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 14. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. august 2022

Oznámenie o ukončení 12. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 12 bolo ukončené 30.06.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 01. august 2022

 

Oznámenie o ukončení 11. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 11 bolo ukončené 30.05.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. jún 2022

 

Oznámenie o ukončení 10. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 10 bolo ukončené 02.05.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. máj 2022

 

Oznámenie o ukončení 9. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 9 bolo ukončené 30.03.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. máj 2022

 

Oznámenie o ukončení 8. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 8 bolo ukončené 28.02.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. marec 2022

 

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené 31.01.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28. február 2022

 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené 30.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31. január 2022

 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené 30.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. december 2021

 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené 02.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. november 2021
Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1
Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené 30.09.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. november 2021

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené 30.08.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. september 2021

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené 30.07.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 80 000 €.
Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30. august 2021