Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Oznámenie o uzatvorení výziev IROP

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV oznamuje, že dňa 20.12.2023 budú predčasne uzatvorené všetky výzvy vyhlásené prostredníctvom OP IROP.
Dôvodom predčasného uzatvorenia výziev je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného zo strany MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS (15.11.2023) a po tomto dátume už nie je možné projekty realizovať.

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1
Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1
Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2
Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1