Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-002

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov
1. Mesto Bojnice 00318001 IROP-CLLD-W965-512-002-001 Podpora komunitného života v Bojniciach 19 000 € doc. Ing. Pavol Otepka ,  Phd.        Ing. Kamila Valkovcová, PhD.
2. Obec Kanianka 00518239 IROP-CLLD-W965-512-002-002 Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka 19 000 € doc. Ing. Pavol Otepka ,  Phd.        Ing. Kamila Valkovcová, PhD.