Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-004

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov
1. Obec Seč 00649074 IROP-CLLD-W965-512-004-001 Obnova autobusových zastávok v obci Seč 18 292,29 €  Mgr. Jana Frenová, PhD.       Ing. Alena Martincová 
2. Obec Liešťany 00318230 IROP-CLLD-W965-512-004-002 Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica 28 291,10 €  Mgr. Jana Frenová, PhD.         Ing. Miroslava Tereková
3. Obec Košecké Podhradie 00317870 IROP-CLLD-W965-512-004-003 Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie 13 416,61 € doc. Ing. Otepka Pavol, Phd.    Ing. Harandza Juraj, PhD.