Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-002

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Mesto Bojnice 00318001 IROP-CLLD-W965-512-002-001 Podpora komunitného života v Bojniciach 19 000 € doc. Ing. Pavol Otepka ,  Phd.        Ing. Kamila Valkovcová, PhD. 2. Obec Kanianka 00518239 IROP-CLLD-W965-512-002-002 Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka 19

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-004

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Obec Seč 00649074 IROP-CLLD-W965-512-004-001 Obnova autobusových zastávok v obci Seč 18 292,29 €  Mgr. Jana Frenová, PhD.       Ing. Alena Martincová  2. Obec Liešťany 00318230 IROP-CLLD-W965-512-004-002 Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-003

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Obec Čavoj 00318035 IROP-CLLD-W965-512-003-001 Značenie a budovanie doplnkovej infraštruktúry cyklotrasy v k.ú. obce Čavoj 28 500 €  Ing. Anna Beníková                   Ing. Kamila Valkovcová, PhD. 

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č.3

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č. 2

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte