Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Mesiac: november 2023

Obnova autobusových zastávok v obci Seč

Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Seč Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004 Celkové oprávnené výdavky: 19 255,04 € Výška schváleného príspevku: 18 292,29 €   Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Seč, jej návštevníkov a turistov. Prostredníctvom