Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Deň: 21. februára 2024

Investície do inovácií strojného vybavenia

Názov projektu: Investície do inovácií strojného vybavenia Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001 Celkové oprávnené výdavky: 90 000 € Výška schváleného príspevku: 49 500 € Stručný popis projektu: Hlavným zámerom projektu bolo zavedenie nového inovatívneho stavebného mechanizmu v podobe nákladného vozidla s hydraulickým žeriavom do prevádzky spoločnosti, na zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti firmy

ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CYKLOTRASY V K.Ú. OBCE ČAVOJ

Názov projektu: ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CYKLOTRASY V K.Ú. OBCE ČAVOJ Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry Výzva: IROP-CLLD-W965-512-003 Celkové oprávnené výdavky: 30 000 € Výška schváleného príspevku: 28 500 €                                 Stručný popis projektu: