Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-511-001

p.č. Obchodné meno žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov
1. Ľuboš Púčik – DREVIL 40649750 IROP-CLLD-W965-511-001-001 Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL 36 146,00 €  Mgr. Katarína Janurová       Mgr. Jana Frenová, PhD.
2. STROJSTAV spol. s r.o. 31573258 IROP-CLLD-W965-511-001-003 Rýpadlo-nakladač 49 493,55 € Mgr. Branislav Bernátek          Ing. Anna Beníková