Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-511-001

p.č. Obchodné meno žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov
1. Ľuboš Púčik – DREVIL 40649750 IROP-CLLD-W965-511-001-001 Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL 36 146,00 €  Mgr. Katarína Janurová       Mgr. Jana Frenová, PhD.
2. EURIMEX, s.r.o. 55530605 IROP-CLLD-W965-511-001-007 Zvýšenie konkurencieschopnosti nákupom inovatívnej techniky 49 500 € Mgr. Jana Frenová, PhD.          Ing. Martina Kenderová
3. EURIMEX, s.r.o. 55530605 IROP-CLLD-W965-511-001-008  Investície do inovácií strojného vybavenia 49 500 € Mgr. Jana Frenová, PhD.          Ing. Martina Kenderová