Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Vyhlásené verejné obstarávanie

Vyhlásené verejné obstarávanie

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie propagačných predmetov na prezentáciu MAS. 

Podmienky verejného obstarávania ako aj špecifikáciu propagačných predmetov nájdete v dokumentoch nižšie.

 

výzva na predkladanie ponúk                        špecifikácia predmetu zákazky                             cenová ponuka

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE UKONČENÉ!