Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Vyhlásené verejné obstarávanie

Vyhlásené verejné obstarávanie

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie predmetu zákazky – Stolový kalendár MAS MAGURA – STRÁŽOV na rok 2023.

Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 04.11.2023 do 15,00 hod.

Podmienky verejného obstarávania ako aj špecifikáciu predmetu zákazky nájdete v dokumentoch nižšie.

 

Výzva na predkladanie ponúk                         Špecifikácia predmetu zákazky                           Cenová ponuka