Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Deň: 27. januára 2021

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – PÔVODNÁ VERZIA

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – PÔVODNÁ VERZIA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-511-001 Dátum vyhlásenia:  27.01.2021   prílohy na stiahnutie: Vyzva_IROP-CLLD-W965-511-001_A1-Magura