Usmernenie PPA pre MAS

Dovoľujeme si Vás upozorniť na Usmernenie PPA pre Miestne akčné skupiny v súvisloťou pandémie COVID – 19
https://www.apa.sk/index.php?navID=843&id=9840

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2020 PRV

harmonogam 2020 aktualizovaný