Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Deň: 5. decembra 2023

Oznámenie o uzatvorení výziev IROP

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV oznamuje, že dňa 20.12.2023 budú predčasne uzatvorené všetky výzvy vyhlásené prostredníctvom OP IROP. Dôvodom predčasného uzatvorenia výziev je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného zo strany MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS (15.11.2023) a po tomto dátume už nie je možné projekty realizovať.