Vyhlásené výzvy IROP

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2 Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Dátum vyhlásenia:  01.06.2021   Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2 Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené 01.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom … Čítať ďalej Vyhlásené výzvy IROP