Vyhlásené výzvy IROP

Oznámenie o uzatvorení výziev IROP Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV oznamuje, že dňa 20.12.2023 boli predčasne uzatvorené všetky výzvy vyhlásené prostredníctvom OP IROP. Dôvodom predčasného uzatvorenia výziev je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného zo strany MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS (15.11.2023) a po tomto dátume už … Čítať ďalej Vyhlásené výzvy IROP