Zoznam schválených projektov IROP

Zoznam schválených ŽoPr k výzve A1 IROP-CLLD-W965-511-001  Zoznam schválených ŽoPr k výzve B1 IROP-CLLD-W965-512-003  Zoznam schválených ŽoPr k výzve B2 IROP-CLLD-W965-512-004  Zoznam schválených ŽoPr k výzve C1 IROP-CLLD-W965-512-002