Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Deň: 16. februára 2024

PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH

Názov projektu: PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby Výzva: IROP-CLLD-W965-512-002 Celkové oprávnené výdavky: 20 000 € Výška schváleného príspevku: 19 000 €                                     Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu bola prestavba spoločenskej miestnosti komunitného

Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie

Názov projektu: Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004 Celkové oprávnené výdavky: 14 747,56 € Výška schváleného príspevku: 13 416,61 €   Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Košecké Podhradie, jej turistov a návštevníkov.