Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Deň: 5. februára 2024

Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica

Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004 Celkové oprávnené výdavky: 29 780,11 € Výška schváleného príspevku: 28 291,10 €        Stručný popis projektu: Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým dostupné a funkčné prostredie,