Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Deň: 7. júla 2022

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-002-C1

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-002-C1

Oznámenie o ukončení 15. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-002_C1 Hodnotiace kolo č. 15 bolo ukončené 30.09.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 80 000 €. Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31. október 2022

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-003-B1

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-003-B1

Oznámenie o ukončení 15. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-003_B1 Hodnotiace kolo č. 15 bolo ukončené 03.10.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 80 000 €. Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. november 2022

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilinej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-004-B2

Oznámenia o ukončení hodnotiacich kôl a disponibilinej alokácii k výzve IROP-CLLD-W965-512-004-B2

Oznámenie o ukončení 15. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-W965-512-004_B2 Hodnotiace kolo č. 15 bolo ukončené 03.10.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 41 707,71 €. Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 02. november 2022