Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Mesiac: jún 2021

Výzva MAS_099/7.4/3 – POZOR ZMENA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV upozorňuje na zmenu, ktorá bola vykonaná vo vyhlásenej výzve pre podopatrenie 7.4. Vo výzve nastala zmena v dátume uzavretia, t.j. dátum uzavretia výzvy bol posunutý na 21.06.2021.

Výzva MAS_099/7.5/5 – POZOR ZMENA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV upozorňuje na zmenu, ktorá bola vykonaná vo vyhlásenej výzve pre podopatrenie 7.5. Vo výzve nastala zmena v dátume uzavretia, t.j. dátum uzavretia výzvy bol posunutý na 28.06.2021.

Výzva IROP-CLLD-W965-512-004_B2

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-004 Dátum vyhlásenia:  01.06.2021  

Výzva IROP-CLLD-W965-512-003_B1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-003 Dátum